+46768200022, +46769282100 info@superioues.se

Integritetspolicy Kennel Superioue’s

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen

Vilka personuppgifter behandlar/lagrar vi?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för att vi ska kunna lämna uppgifter till vår samarbetspartner Sveland i samband med hundförsäkring och SKK i samband med ägarregistrering.  I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av ansökningsformulär. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. Vid deltagande i våra arrangemang kan det förekomma att vi fotograferar för att publicera exempelvis tävlingsresultat på vår hemsida och i sociala medier. När du besöker våra webbplatser lagras din trafik i s.k. cookies.

Varför/ i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?

För att Kennel Superioue’s ska kunna bedriva sin verksamhet i relation med dig behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Genom att du lämnar dina personuppgifter i samband med hundköp/aktivitet hos oss godkänner du att Kennel Superioue’s lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal, dels med rättslig förpliktelse och dels med berättigat intresse som rättslig grund. Kenneln behandlar personuppgifter för att administrera uppgifter (ex. ägarskap, försäkringar, valpträffar, utbildningar). Kommunikation med valpköpare (kallelse till aktiviteter, information osv).  Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ändamålen.

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Lagringstiden varierar, personuppgiften sparas under olika tid beroende på uppgiften.  Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler. Kennel Superioue’s lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling till oss.

Kennel Superioue’s kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kennel Superioue’s är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för kennelns verksamhet. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga, ex Svenska Kennelklubben och Sveland Djurförsäkringar. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte överföras till tredje land.

Kan jag begära rättelse/begränsning av uppgifterna?

Du som valpköpare har i vissa fall rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter och du har alltid rätt att invända mot att personuppgifterna används för direkt marknadsföring. Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse, begära överföring eller begära begränsning av behandlingen.

På begäran har du under vissa omständigheter rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. Men om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli glömda. Det kan även förekomma en intresseavvägning då kenneln ändå kan spara uppgifter utan personens samtycke.